ศูนย์จำหน่ายและศูนย์ผสมสีโจตันครบวงจร   

บริษัท ห้าสาม คัลเลอร์ฟูล จำกัด มีความยินดีที่จะนำผลิตภัณฑ์สีโจตันมาจัดจำหน่าย ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง ในทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท โจตันไทย จำกัด นำเครื่องผสมสีมีทั้งสีทาอาคาร สีอุตสาหกรรมมาดำเนินการผสมเพื่อจำหน่ายด้วยเฉดสีที่เหมือนกับนัมเบอร์เฉดสีที่ บริษัท โจตันไทย จำกัด ได้ผลิตสีจำหน่ายโดยมีการควบคุมจากทีมงาน บริษัท โจตันไทย จำกัด ทั้งทางด้านแม่สี เฉดนัมเบอร์สี ราคาของสี รวมถึงเครื่องผสมสีและสูตรในการผสมแม่สีลงไปในสีเบส  ซึ่งทาง บริษัท โจตันไทย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด

 Olivier Vernon Womens Jersey